Wat gebeurt er met de eenmanszaak bij scheiding?

Bijgewerkt: 10 okt 2019

De ondernemer met een eenmanszaak die gaat scheiden, maakt zich vaak zorgen om de onderneming. Wat gaat daarmee gebeuren? Kan de onderneming nog worden voortgezet? Of is dat onzeker?


Is de ondernemer in gemeenschap van goederen gehuwd? Dan wordt bij een echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld. Het is belangrijk om te beseffen dat de eenmanszaak geen 'goed' in juridische zin is. Een eenmanszaak kan als zodanig dus niet aan de ondernemer worden toegedeeld.

Waardering van de eenmanszaak

Een eenmanszaak wordt niet gewaardeerd, zoals bijvoorbeeld de aandelen van een B.V. Dit komt omdat een eenmanszaak geen goed is. Bij een eenmanszaak wordt het ondernemingsvermogen verdeeld. Het gaat dus om de waarde van de activa (bezittingen) en passiva (schulden) in de eenmanszaak.

Het is gebruikelijk om hiervoor aan te sluiten bij hetgeen in de jaarrekening is vermeld.


Ondernemingsvermogen

Het ondernemingsvermogen moet worden verdeeld. Wat valt daaronder? Denk bijvoorbeeld aan de banksaldi, (levens)verzekeringen, auto’s en kluisgeld en contanten.

Meestal wordt het ondernemingsvermogen toegedeeld aan de ondernemer, zodat die de onderneming kan voortzetten. Hoe wordt dan bepaald wat er wanneer als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt?


Voor de omvang van het ondernemingsvermogen wordt in beginsel gekeken naar de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Dat is namelijk de datum waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden.


Voor de waarde van het ondernemingsvermogen wordt gekeken naar de datum waarop de goederen daadwerkelijk worden verdeeld, bijvoorbeeld de datum van de beschikking van de rechtbank waarin de verdeling staat vermeld óf de datum waarop het convenant is ondertekend. Het is aan partijen om hierover afspraken te maken. Lukt hen dat niet dan zal de rechtbank een peildatum bepalen.


Ondernemingsschulden

Heeft de eenmanszaak ook schulden? Dan zijn de ex­-echtgenoten daarvoor allebei draagplichtig; ieder voor de helft.


Bij draagplicht gaat het om de vraag wie uiteindelijk in de onderlinge verhouding tussen de ex-­echtgenoten opdraait voor de schuld. Dat is dus iets anders dan wie aansprakelijk is voor de schuld. De schuldeiser kan namelijk vaak één van de ex­-echtgenoten aansprakelijk stellen voor het gehele bedrag. De ex­-echtgenoot die dan ook het deel van de ander heeft betaald, moet dat vervolgens zelf verhalen op de andere ex­-echtgenoot.


Heb jij hier vragen over? Laat het mij weten.


Hartelijke groet,#eenmanszaak #ondernemer #scheiding

328 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

ADVOCATENKANTOOR RECHTVAARDIG

MR. CHANTAL TEERENSTRA

0223 - 86 52 44

chantal@advocatenkantoorrechtvaardig.nl

                                        

Molenvaart 6                                      

1761 AJ  Anna Paulowna                 

  • Instagram advocaat.chantal
  • LinkedIn Chantal Teerenstra
  • Facebook Advocaat Chantal
  • Facebook Advocaat Chantal
  • Instagram Advocaat Chantal
  • LinkedIn Chantal Teerenstra

ADVOCATENKANTOOR

RechtVaardig