Mag ik de omgangsregeling stopzetten?

Bijgewerkt: 10 okt 2019

'De kinderen willen echt niet. Ik ga ze ook echt niet dwingen, daar wordt het alleen maar erger van. Er moet eerst maar eens iets veranderen.' Het zijn uitspraken die ik in de praktijk regelmatig hoor. Mag je de omgangsregeling plotseling stopzetten? Of is dat nog niet zo gemakkelijk? Ik leg het je graag uit.


Pas geleden heeft een moeder zelf besloten om de omgang tussen de vader en de kinderen stop te zetten. Volgens de moeder heeft de vader psychische problemen en is hij niet in staat om op een goede, positieve manier voor de kinderen te zorgen tijdens de omgangsmomenten.


De vader was het hier natuurlijk niet mee eens. Hij begon een kort geding procedure bij de rechtbank in Den Haag. De gesprekken in mediation waren niet gelukt, maar er was Ouderschap Blijft aangevraagd. Dat laatste traject zou binnenkort starten. Volgens de vader was het schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen om hen zomaar het contact met hun vader te ontnemen. Bovendien vond de vader dat de moeder de afspraken uit het ouderschapsplan moest blijven nakomen.


Is afspraak echt afspraak?

Vooral dat laatste is een terecht punt. Als ouders heb je samen afspraken gemaakt en vastgelegd in het ouderschapsplan. Waarom zou één van de ouders zich daar ineens niet meer aan hoeven te houden? Mag dat zomaar? Afspraak is toch afspraak?


Een logische vraag, want de rechtbank Den Haag greep deze gelegenheid aan om dit nog eens goed uit te leggen.


Wanneer mag je de omgang eenzijdig stop zetten? Wat is daarvoor nodig?

Laat ik het voorbeeld blijven volgen, zodat ik gemakshalve kan spreken over een vader en moeder.


In het kort komt het op het volgende neer:

  • De moeder moet de omgangsregeling - uit ouderschapsplan of beschikking van de rechtbank - nakomen;

  • Als de moeder dit niet langer in het belang van de kinderen vindt, moet zij bij de rechtbank een verzoekschrift indienen en vragen om wijziging of opschorting van de omgangsregeling. Vanwege het gezamenlijk gezag mag de moeder hier namelijk niet in haar eentje over beslissen;

  • In spoedeisende gevallen kan een kort geding gestart worden, waarin gevraagd wordt om een voorlopige wijziging of opschorting;

  • Is er sprake van een zeer spoedeisend geval? Dan is het denkbaar dat de moeder de omgangsregeling alvast opschort, voordat zij een procedure opstart. Let op: dan wordt wel van haar verwacht dat zij zo spoedig mogelijk alsnog een procedure opstart, waarin zij goed kan onderbouwen waarom het nu al nodig was om de omgang te staken.


Wat kan ik voor je doen?

Wil je de omgangsregeling stopzetten? Of wordt je geconfronteerd met het stopzetten van een omgangsregeling? Laten wij dan vooral eens met elkaar spreken en bekijken wat ik voor je kan doen. Of nog beter, of je misschien zelf iets kunt ondernemen.


Hartelijke groet,


0 keer bekeken

ADVOCATENKANTOOR RECHTVAARDIG

MR. CHANTAL TEERENSTRA

0223 - 86 52 44

chantal@advocatenkantoorrechtvaardig.nl

                                        

Molenvaart 6                                      

1761 AJ  Anna Paulowna                 

  • Instagram advocaat.chantal
  • LinkedIn Chantal Teerenstra
  • Facebook Advocaat Chantal
  • Facebook Advocaat Chantal
  • Instagram Advocaat Chantal
  • LinkedIn Chantal Teerenstra

ADVOCATENKANTOOR

RechtVaardig