Gescheiden en samen opvoeden

Als je gescheiden bent, voed je toch niet meer samen op? Jawel! En die samenwerking is dan zeker niet minder belangrijk dan daarvoor. Het gaat waarschijnlijk minder vanzelfsprekend en gemakkelijker is het ook niet geworden!Samen opvoeden klinkt in een gezin waarvan alle leden in één huis wonen als heel gewoon. Als mama ‘ja’ zegt, zegt papa dat ook. Als ouders overleg je over de vrijheden die het kind krijgt, je zorgt dat je beide werkt met dezelfde consequenties bij ongewenst gedrag, er is een vast bed ritueel, enz. Dat gaat vanzelf. Je ziet het van elkaar en je neemt het over of je overlegt erover als de kinderen in bed liggen. Zo ervaren de kinderen harmonie, waardoor ze rust voelen in lichaam en geest en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen.


Ook wanneer de kinderen in een situatie leven waarin hun ouders gescheiden zijn, is balans van groot belang. Spanningen tussen hun ouders pikken ze moeiteloos, zowel bewust als onbewust op. Dit tast hun welbevinden aan en staat een gezonde ontwikkeling in de weg.


Iedere ouder, gescheiden of niet, wil het beste voor zijn kind. Als beide ouders vanuit die gedachte blijven handelen, zijn we al een heel eind. Wat maakt het dan toch zo lastig? Nou, juist dát je beide het beste wilt voor je kind! Doordat het samen opvoeden minder vanzelfsprekend gaat, je elkaar minder ziet en spreekt en ook nog eens een verleden hebt, waarin mogelijk vervelende emoties een rol hebben gespeeld, gaat het communiceren mogelijk minder soepel en gepaard met spanningen.


De uitdaging voor alle gescheiden ouders is om in contact te blijven met elkaar en samen hetzelfde doel na te streven; kinderen die harmonieus opgroeien, in balans zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.


Praktisch gezien zou dat betekenen dat je, ook voor het kind heldere afspraken maakt over de omgang met beide ouders en die ook nakomt. Als het een keer anders loopt, zorg er dan voor dat het kind ervaart dat het voordelig is voor hem/haar, bijvoorbeeld dat het dan mee kan naar een feestje bij de andere ouder. Of zorg ervoor dat het kind voelt dat er écht moeite gedaan is om de omgang niet te wijzigen, maar dat het onoverkomelijk was. Het is belangrijk dat het kind voelt dat beide ouders moeite doen om het kind te zien.


Verder is de kans groot dat er regels en afspraken bij de ene ouder net iets anders zijn dan bij de andere. Is dat erg? Soms wel, soms niet. Maak als ouders een lijstje met de belangrijkste afspraken, op volgorde van prioriteit. Welke opvoedafspraken zijn van belang voor het kind, voor het harmonieus opgroeien, het in balans zijn en het zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zaken die van belang zijn, kunnen bijvoorbeeld bed rituelen/-tijden, diëten, schoolzaken en sportafspraken zijn. Ook zullen er per individu nog dingen extra van belang zijn. Het optreden bij ongewenst gedrag kan ook een punt zijn om afspraken over te maken. Waar loop je als ouders tegenaan en hoe spreek je af dat jullie daarop reageren. Afspraken over medicatie, tablet- en telefoongebruik, huiswerk maken en taalgebruik kunnen in sommige gevallen ook van belang zijn.


Als het goed is zijn de regels en/of afspraken bovenaan het lijstje écht belangrijk. Zet een streep onder ongeveer de vierde regel. Daarboven staan de zaken die van belang zijn voor het harmonieus opgroeien. Accepteer de verschillen die eventueel ontstaan bij de overige punten op de lijst. Blijf jezelf steeds afvragen of het verschil schade toebrengt aan het harmonieus opgroeien, het in balans zijn en het zich optimaal kunnen ontwikkelen van het kind. Soms is accepteren dat het verschil er is, beter dan op alle verschillen ingaan. Als het kind thuis komt met iets dat anders is/gaat dan bij jou, reageer dan positief, open en geïnteresseerd. Een mening erover vormen kan later wel. Als je het dan van belang vindt om het terug te koppelen aan de andere ouder, doe dat dan buiten het kind om. Spreek samen ergens af of bel elkaar even op. Zorg ervoor dat jullie in het gesprek oog blijven houden voor het kind en niet voor jullie eigen gelijk.


Stel het kind centraal en blijf daar naar kijken en luisteren. Lijkt het er ondanks al jullie inspanningen op dat het kind niet in balans is, check dan eerst hoe alle mede-opvoeders het kind ervaren en overleg wat het beste lijkt voor het kind. Hulp zoeken is vaak een hele stap, maar kan een grote opluchting zijn, voor iedereen.


Jullie kunnen altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.


Warme groet,


Marsha Bais Kindercoach

www.kinderpraktijkdeuitdaging.nl


#kinderpraktijkdeuitdaging #kindercoach #scheiden #samenverantwoordelijk #balans #ontwikkelen

0 keer bekeken

ADVOCATENKANTOOR RECHTVAARDIG

MR. CHANTAL TEERENSTRA

0223 - 86 52 44

chantal@advocatenkantoorrechtvaardig.nl

                                        

Molenvaart 6                                      

1761 AJ  Anna Paulowna                 

  • Instagram advocaat.chantal
  • LinkedIn Chantal Teerenstra
  • Facebook Advocaat Chantal
  • Facebook Advocaat Chantal
  • Instagram Advocaat Chantal
  • LinkedIn Chantal Teerenstra

ADVOCATENKANTOOR

RechtVaardig