Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor kinderen?

Bijgewerkt: 10 okt 2019

Tot mijn verdriet zie ik in mijn praktijk regelmatig ouders die niet of nauwelijks meer met elkaar communiceren. De gevolgen hiervan voor kinderen zijn enorm, zodat het van groot belang is om de strijdbijl zo snel mogelijk te begraven. Natuurlijk besef ik dat dit niet altijd even makkelijk is, maar alleen al het besef is een goed begin.Je herkent vast de telefoongesprekken, waarin dingen gezegd worden waarvan je achteraf spijt hebt. Of de whatsapp-gesprekken, waarin de spanningen hoog oplopen. En het uiten van kritiek tijdens de overdrachtsmomenten. Dat kan ook anders! Je hebt het zelf in de hand.


Om je te laten zien wat voor gevolgen een echtscheiding heeft voor kinderen, wil ik je graag vertellen over een onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut.


Er is een overzicht gemaakt van de gevolgen van een scheiding voor kinderen van verschillende leeftijden. Dit overzicht is gebaseerd op onderzoeken in binnen- en buitenland.


Kinderen van 0 tot 2 jaar

 • Het jonge kind heeft geen taal tot haar beschikking, reageert op stress en spanning door meer te huilen;

 • Het kind is extra kwetsbaar. Wanneer één van de ouders niet meer thuis is en het kind iedere week een lange reis moet maken naar een ander huis, is er sprake van een verlieservaring die in de ontwikkeling van het kind lang kan doorwerken. Het kind voelt dat vaste ritmes veranderen;

 • Gemis van een tweede verzorgende ouder;

 • Het kind vangt ook negatieve signalen van de ouder(s) op en associeert die op onbewust niveau met negatieve gevoelsbeleving over zichzelf en de ouder(s);

 • Het kind krijgt niet de mogelijkheid om beide ouders in gelijke mate als ouder te beleven;

 • Ouder(s) zijn emotioneel minder beschikbaar, minder sensitief en minder responsief;

 • Het hechtingsproces loopt een risico.


Peuters van 2 tot 4 jaar

 • Minder kans om zich te kunnen identificeren met beide ouders in hun ouderrol;

 • Risico dat het kind de reden van echtscheiding aan zichzelf relateert;

 • Ouders kampen zelf met moeite (angsten) om greep te krijgen op hun eigen wereld die net is ingestort. Deze angst beïnvloedt mogelijke typische angsten van de peuter.


Kleuters van 4 tot 6 jaar

 • Het kind legt de schuld van de scheiding bij zichzelf;

 • Het kind interpreteert het vertrek van ouder als persoonlijke afwijzing;

 • Boosheid wordt elders geuit;

 • Het kind is bang om de andere ouder ook te verliezen;

 • Het kind vertoont regressieverschijnselen (terugkeren naar een eerdere levensfase);

 • Vooral terugvallen op fantasie en magisch denken;

 • Veel vragen hebben over de toekomst.


Jong basisschoolkind van 6 tot 9 jaar

 • Het kind maakt zich zorgen om de ouder(s), gaat de ouder tevreden stellen en zich aanpassen;

 • Prille identificatie met de ouder die het meest slachtoffer van de situatie is;

 • Risico op parentificatie (identificatie met de ouders);

 • Risico op slechte schoolprestaties als gevolg van een verstoring van het basale leerproces;

 • Eventueel schoolwisseling door echtscheiding/verhuizing midden in het basale leerproces;

 • Het kind moet mogelijk stoppen met deelname aan clubs of hobby’s door financiële teruggang gezin.


Ouder basisschool kind 9-12 jaar

 • Compensatie zoeken buiten het gezin;

 • Verdriet en onbegrip, omdat het kind ziet dat andere gezinnen nog wel intact zijn;

 • Het kind voelt zich in de steek gelaten door ouder(s);

 • Het kind kan de scheiding rationeel wel begrijpen, maar emotioneel nog niet verwerken;.

 • Het kind ontwikkelt manieren om emotioneel overeind te blijven;

 • In geval van verhuizing het verlies van vaste vriendjes;

 • Door financiële teruggang het verlies van deelname aan clubs en dergelijke.


Jonge puber 12-14 jaar

 • Emotionele verwarring;

 • Het kind wendt zich vervroegd af van het gezin;

 • Vooral problemen vertonen als de ouder een nieuwe relatie aangaat;

 • Het kind zoekt elders steun;

 • Heftig afzetten zonder compensatie;

 • Sneller geneigd zijn partij te kiezen (polarisatie);

 • Verandering in eigen ontluikende seksualiteit; sneller of afhoudender;

 • Risico op horizontale relatievorming tussen ouder(s)-kind (vriendschappelijk);

 • Minder sociale controle op het kind;

 • Sneller kans op afglijden.

Oudere puber 14-17 jaar

 • Schaamte;

 • Versterkte onzekerheid;

 • Boosheid;

 • Het kind legt de schuld bij de initiërende partij;

 • Versnelde losmaking van thuis;

 • Verlies van ontzag en respect voor ouders;

 • Aanpassingsproblemen;

 • Minder toezicht van ouders op de jongere;

 • Sneller afglijden.


Adolescent 17-20 jaar

 • Regressie (terugkeren naar een eerdere levensfase);

 • Reactieformatie (tegenovergestelde reactie, bijvoorbeeld angst wegbluffen);

 • Overmatige aanpassing;

 • Compensatie;

 • Rationalisatie;

 • Ontkenning/verdringing;

 • Sneller geneigd zijn partij te kiezen (polarisatie).


Hoe ga je hiermee om?

Communiceren is net toveren. Ik geloof daar écht in. Als het als ouders lukt om goed te communiceren met elkaar dan kun je het verschil maken.


Natuurlijk snap ik als geen ander dat je daar ook de ander voor nodig hebt. En dat maakt het nog wel eens lastig. Lukt het niet om samen op één lijn te komen? Wijs de ander dan op jullie gezamenlijke doel: het beste voor de kinderen.


Soms kiezen jullie allebei een andere route, maar uiteindelijk wil iedere ouder het beste voor het kind.


Vind je dat de ander niet genoeg aan de kinderen denkt of maak je je zorgen over de kinderen? Stuur dan eens de link naar deze blogpost door aan de andere ouder. Wie weet helpt het om van de gevolgen voor de kinderen bewust te raken.


Probeer - hoe moeilijk ook - uit de verwijten te blijven. Houd de gesprekken vooral bij jezelf: "ik voel dat", "ik denk dat", "ik merk dat". De ander kan je nooit afrekenen op wat jij denkt of voelt. Er ontstaat wel discussie als je iets als een feit naar voren brengt, terwijl de ander daar anders over denkt. Probeer dat dus te vermijden.


Veel succes met communiceren (of zal ik toveren zeggen?)!


Hartelijke groet,
#echtscheiding #scheiden #gescheiden #uitelkaar #communiceren #toveren #gevolgenvoorhetkind #belangvanhetkind #NJI #advocaat #AdvocaatChantal #AdvocatenkantoorRechtVaar

0 keer bekeken

ADVOCATENKANTOOR RECHTVAARDIG

MR. CHANTAL TEERENSTRA

0223 - 86 52 44

chantal@advocatenkantoorrechtvaardig.nl

                                        

Molenvaart 6                                      

1761 AJ  Anna Paulowna                 

 • Instagram advocaat.chantal
 • LinkedIn Chantal Teerenstra
 • Facebook Advocaat Chantal
 • Facebook Advocaat Chantal
 • Instagram Advocaat Chantal
 • LinkedIn Chantal Teerenstra

ADVOCATENKANTOOR

RechtVaardig